องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1