messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสรา้ง 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนฯ-อุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงต้อง-บ้านคำบก (งบอุดหนุนเฉพาะกิจกรมฯ ปี 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน (แบบรถกระบะ) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
ประกาศจัดซื้อรถกู้ชีพฉุกเฉิน (แบบรถกระบะ) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนสูงฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะฯ และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน (แบบรถกระบะ) จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับแต่งคันคูห้วยบ้านค้อ หมู่ที่ 5และบ้านยางชุม หมู่ที่ 3ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างงานลงหินลูกรังบ้านคำชน หมู่ที่ 2ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง