องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายธีระศักดิ์ เมืองสอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-1899217
นายวิษณุ พรหมศิริ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 083-1362905
นายธีระชัย ทันแล้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 061-0784539
นายอนันต์ มิ่งมิตรวัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 080-7314734
นางสาวโสธรินทร์ ตรีสูนย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6580414
นายจำลอง จาระบับ
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
โทร : 063-8768479