messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
อยากทราบการขออนุญาตก่อสร้างบ้านครับ (16 มีนาคม 2566) นายวิชัย รักษากุล เอกสารที่ต้องยื่น 1. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด (ขนาด A4) 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่น จำนวน 2 ชุด 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่น จำนวน 2 ชุด 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าบ้านของทรัพย์สินไม่มาติดต่อเอง) จำนวน 2 ชุด 5. ภาพถ่าย (ด้านหน้า-ด้านข้าง (ซ้าย-ขวา)- ด้านหลัง ภายในบ้าน) จำนวน 2 ชุด 6. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) จำนวน 2 ชุด (พร้อมสำเนาบัตร ผญบ.) 7.สำเนาแบบแปลนบ้าน จำนวน 1 ชุด
การขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง (16 มีนาคม 2566) นางสงกาล ศรีเพ็ญ 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอ 2 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ 2 ชุด 3. สำเนาโฉนดที่ดิน 2 ชุด (ขนาด A4) 4. รูปภาพบ้าน 2 ชุด
อยากสอบถามเรื่องการชำระภาษีประจำปี วันเดือนปีไหนครับ (18 เมษายน 2565) นายสกล คะเณวรรณ ภายในเดือนเมษายน 2565 ค่ะ
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหน้าบ้าน มืดมาเป็นเวลาหลายวันแล้วครับ (18 เมษายน 2565) นายสมนึก สาริคา แจ้งนายช่างไฟฟ้ารับทราบแล้วค่ะ กองช่างจะดำเนินการให้โดยเร็วค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 4 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:


× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง