ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ หน่วยงานกองคลังฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง