ชื่อเรื่อง : จ้างจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งงานซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4715 สกลนคร หน่วยงานกองช่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง