ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน 81-6884 สกลนคร เนื่องจากเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานฯสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง