ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4715 สกลนคร เลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง