องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศ หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางและกำหนดปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์แต่ละคัน ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ (รอบปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2569) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างหรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุงานจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ ราคากลางงานก่อสรา้ง 3 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview85
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 (เงินอุดหนุนฯ-อุทกภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (กรณีโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่)
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565)
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม