messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง) ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง) ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง) ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง) ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง) ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำพฤษจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ภาพรวมของโครงการก่อสร้าง) ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง