messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านรายได้หรือการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง