messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน มกราคม 2564 - เดือน มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือน ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้าและพัฒนามาตรฐานร้านอาหารแผงลอยและการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน โครงประชุมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง