messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ดาวน์โหลด
สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านรายได้หรือการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง