messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างอาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน 81-6884 สกลนคร เนื่องจากเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานฯสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4715 สกลนคร เลขครุภัณฑ์ 001-45-0001 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง มิตซูบิชิ ทะเบียน กต 7010 สกลนคร ที่ระยะเข็มไมล์ 230,843 กิโลเมตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยค้อ บ้านค้อ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางพร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ไทรทัน กต ๗๐๑๐ สกลนคร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา,ถ้วยรางวัลฯ ประกอบโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ?โพนสูงเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อชุดดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่ ในการเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ? ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดกล่อง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 - 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 45 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง มิตซูบิชิ กระบะตอนเดียว ทะเบียน ผก 1075 สกลนคร ที่ระยะเข็มไมล์ 12,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอสว่างแดนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาอำเภอสว่างแดนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้อ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนเชียงยืน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 1 ข้างวัดศรีสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 (เส้นที่ 2 บ้านนางตาถึงบ้านนายคำพอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 - กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD) ของ อบต.โพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบิหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่-กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ ตรวจเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง มิตซูบิชิ ไทรทัน กต ๗๐๑๐ สกลนคร ที่ระยะเข็มไมล์ 220300 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 478-63-0036 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน-กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหา่รส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 /ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ชนิดถุง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ ศูนย์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ๔ โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มีนาคม 25667 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
1 - 50 (ทั้งหมด 264 รายการ) 1 2 3 4 5 6

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง