messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนสูง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 0-4209-9780

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed โครงการซ่อม/สร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำบก ม.8
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์ประชุมไร้สายสำหรับห้องประชุมสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หมู่ 7 บ้านดอนเชียงยืน
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หมู่ 7 บ้านดอนเชียงยืน
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำชน หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านดงต้อง (ข้างอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร มอก. ชั้น 3
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับประชาชนวัดป่าสามัคคีธรรม
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00x1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 (ข้างอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2ฯ
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง